杜姆杜马托夫·奥特莫蒂夫
Pazar Bilgisi.

我们的知识是您的权力

devamınıhou..

otomotivsektöründe卡拉尔
Almayıkolaylaştırır.

我们的知识是您的权力

devamınıhou..

Zamanındaveğru.
Pazar Bilgisi.

我们的知识是您的权力

devamınıhou..

ortaklıkyaklaşımı.

MüşterilerimizinKarşıKarşıyaOlduklarıArtanGüçlüklerinFarkındayızOnlarındoğruKararlaralmalarınıveişpertanslarınıGeliştirmeleriİinGerekliAraçlarıSağlıyoruz。

BilgiyeDayalıKararAlma

Rolümüzün,planlamadansatışbaşarısınakadar,ürünyaşameğrisinintümevrelerinde,Endüstriyleinlgili en ingüncelbilgiyi size sunmakOlduğunubiliyoruz。

otomoti̇vbi̇lgi̇si̇.

 • 全球Pazar Bilgisi.

  PazardaşeffaflıksğlayanbilgiveÖncüçözümler

 • ZamanındaBilgi.

  MüşterilerimizinTamamen,BilgiyeDayalıStratejik&Taktiksel KararAlmalarınaimkansažlar

 • Ismarlama分析器

  OtomotivleIlgiliÇeşitliIhtiyaçlarayönelikÖneriveÇözümler

 • jato,otomotivdünyasınınkararalmasüreçlerinikolaylaştırmakamacıyladoğdu。

  Müşterimizeilktaahhütümüzolangüncelvedośrubilgisaȱlabak,araştırmaprensibimizinesasıdır。Pazardagerçekbir rekabetavantajıyakalamalarıiçinmüşterimizesunabildiğimiziçerikile gurur duyuyoruz。

  杰克沙菲兰- Kurucu VeYönetimKuruluBaşkanı