纳斯扎历史

Przemyślanepodejmowanie decyzjidziękipotędzefiginacji,realnyoglądsytuacji ianizywspierającew ponichdziałaniachbussineowych wbranżymotoryzacyjnej

Historia Jato ZaczynaSiśW 1984 Roku

W latach 80-tychubiegłegowiekuprzemysłmotoryzacyjnyosiągnąłdujīcąfazęw swoim rozwoju。Przymiarki Do GlobalizaCjiOsięgnęłyPunktKrytyczny,A Producenci ZBranżyMotoryzacyjnejrozpoczęliaktywneposzukiwanmożliwościrozwojuiiobecnościna nowychmiędzynarodowychrynkach。

zaspokojenie wiedzy na temat specyfikirynkówmiędzynarodowych,konkurencji,specyfikacji i cen konkurencyjnychpojazdówstałosięwięcejniżpodstawowąpotrzebą

NaszZałoğyciel,Jake Shafran,ByłjednězPierwszychysosób,któradoStrzegłaWielkýdodkonaniaprizekształceńsiłì,jakýtakceńńń,jakýtanowiferformacjaiwłaściwyoglądsytuacji w tym ordym oroczeniu rynkowym。

w dzisiejszych czasach jatace jest liderem na rynkach globalnychprowadzəcswoje operacje nacałymświecie。Naszogólnoświatowyzasięgihiedzajest jednym z KluczowychAtutównaszejfirmy。